NẠP THẺ CÀO

KHUYẾN MẠI NẠP THẺ THỨ 3 VÀ THỨ 6 HÀNG TUẦN
Tặng 100% giá trị thẻ nạp từ 100.000 trở lên
Tặng 50% khi nạp từ 50.000 đến 99.000
Tặng 25% cho các giá trị thẻ nạp khác